Home Местна власт ПЪЛНО ФИАСКО ПРИ ГОЛЕМИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ!

ПЪЛНО ФИАСКО ПРИ ГОЛЕМИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ!

424
0

Община Провадия прекрати две обществени поръчки заради констатирани нарушения в тях, които не могат да бъдат отстранени в хода на процедурите. Това за пореден път доказва некомпетентността на кмета и екипа му, защото именно подчинените му служители под неговото ръководство са изготвили обществените поръчки, пълни с елементарни грешки и нередности.

Скрийншот от сайта на АОП

Една от прекратените процедури, чието изпълнение считаме за изключително важно за гражданите на Провадия е „Ремонт и обновяване на централна градска част на гр. Провадия в кв. 59/V по плана на гр. Провадия – етап 2” или така нареченият градски площад. Обществената поръчка е обявена на 06.10.2020г. и прекратена със Заповед №3244 от 28.10.2020 година на Кмета на Община Провадия, обявена публично в Агенцията за обществени поръчки на 11.11.2020г. 

Причините: В хода на  провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка  е постъпило искане за представяне на разяснения от заинтересовано лице. При изготвяне на разяснението е установено, че е допусната грешка при обявяване на необходимите количества работи за изпълнение по проекта.Установено е, че е налице несъответствие между предвидените дейности по изкоп и засаждане на дървета, храсти и друга растителност, а именно 1229 изкопа и предвидени за доставка растения 458 броя. Именно тази елементарна грешка допусната от кмета и екипа му, която не може да бъде поправена без да се променят изискванията и условията на процедурата, налага прекратяването на обществената поръчка.

Скрийншот от сайта на АОП

Броени дни след прекратяването на обществената поръчка за градския площад, кметът на общината прекратява и втора обществена поръчка. Този път „Основен ремонт на конферентна зала, представляваща част от сградата на Община Провадия”. Само два дни след обявяването и на 04.11.2020г., кметът издава заповед № 3384/06.11.2020г., с която прекратява поръчката. Заповедта си обявява публично в регистъра на обществените поръчки едва на 24.11.2020г.

Причините за прекратяване: Същите! Елементарни грешки допуснати от кмета и екипа му, а именно: при подготовката на документите по процедура, вместо образец на количествено  стойностна сметка за обекта, в която участниците да попълнят своите цени е сложена количествено стойностна сметка от пазарно проучване, в която са включени и цени.

Освен горепосочените причини, община Провадия е обявила обществената поръчка без осигурен финансов ресурс  за Ремонт и обновяване на централна градска част на гр. Провадия в кв. 59/V по плана на гр. Провадия – етап 2. И към настоящия момент няма решение на Общински съвет Провадия за включване на този етап от проекта в капиталовата програма на общината.

Така в рамките на няколко дни пропада изпълнението на две процедури заради едни и същи грешки.Тук е моментът да си зададем въпроса: толкова ли може кметът и екипът му  и кой ще поеме отговорност за действията им?

А ние бихме прибавили само: Елементарно,Уотсън!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here