Home Новини от България и света Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година

Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година

640
0

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване и един от основните източници за събиране на данни за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд в страната. Преброяване 2021 г. е 18-то поред преброяване на населението и жилищния фонд в историята на страната.

Целта на преброяването е да осигури изчерпателна и достатъчно детайлизирана информация за населението и жилищния фонд в страната. Преброяването ще предостави данни за броя и структурата на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност, професия, икономическа дейност и други демографски, социално-икономически и етнокултурни признаци.

Преброяването ще осигури и информация за броя и основните характеристики на сградния и жилищния фонд в страната, както и за жилищните условия на населението. Чрез преброяванията се осигуряват информационно потребностите на широк кръг от специалисти в и извън управлението, които в своята дейност се нуждаят от точна, изчерпателна и актуална демографска и социална информация за вземане на управленски решения и разработване на стратегии и конкретни национални и регионални икономически и социални политики и политики по опазване на околната среда.

„На фокус Провадия“ информира своите читатели, че темите и отговорите на въпросите, чрез които ще се събира информация, са дефинирани в Регламент (ЕС) 2017/543 и не подлежат на промени и обществено обсъждане. Установените теми като задължителни за всички държави в ЕС са следните:

За населението:

 • Обичайно местоживеене
 • Местоположение на работното място
 • Пол
 • Възраст
 • Юридическо семейно положение
 • Статус на настоящата дейност (икономически активен/неактивен)
 • Занятие/професия
 • Икономическа дейност на предприятието
 • Статус на трудовата заетост
 • Образователно ниво
 • Държава/място на раждане
 • Гражданство
 • Пребивавало ли е лицето някога в чужбина и година на пристигане в държавата
 • Предишно обичайно местопребиваване и дата на пристигане в сегашното или обичайното местопребиваване една година преди преброяването
 • Връзки между членовете на домакинството и семейството.

За жилищата:

 • Жилищни условия
 • Статут на владеене на жилището
 • Тип жилищни помещения
 • Статут на заетост на конвенционалните жилища
 • Тип собственост
 • Полезна застроена площ или брой на стаите
 • Водоснабдителна система
 • Тоалетна
 • Баня
 • Тип отопление
 • Жилища според типа на сградата
 • Жилища според периода на построяване на сградата.

Същинското преброяване на населението и жилищния фонд в Република България ще започне в 0.00 часа на 22 януари 2021 г. и ще се проведе на два етапа:

 • От 0.00 часа на 22 януари до 24.00 часа на 31 януари – преброяване чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет;
 • От 8.00 часа на 1 февруари до 20.00 часа на 15 февруари – преброяване чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител.

В периода от юли до 15 септемви 2020 г. в Провадия и селата на територията на общината, както и в цялата страна се проведе предварителен обход за събиране и актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите с цел райониране на територията на контролни райони и преброителни участъци и съставяне на преброителни списъци.

Източници:

https://www.nsi.bg/bg – Национален статистически институт

https://census2021.bg/ – Преброяване 2021

Previous articleЗА МАЛКО ЩЕЩЕ ДА СТАНЕ…УПС!
Next articleЕвропарламентът пита Гешев за Барселонагейт и записите на Борисов

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here