Home Местни новини ЩЕ БЪДАТ ЛИ ПРЕКРАТЕНИ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ?

ЩЕ БЪДАТ ЛИ ПРЕКРАТЕНИ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ?

1416
0
Снимка: Интернет

Днес, 24.09.2020 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 5/2020 г.,с което отхвърли искането на тричленен състав на Върховния административен съд и искането на 63-ма народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Решението е прието единодушно.

Оттук нататък следва Административен съд – Варна да възобнови производството по адм.дело №1362 по описа на Административен съд – Варна за 2020 г.  с искане за прекратяване на пълномощията на Жоро Илчев като кмет на Община Провадия.

В депозираната в Административния съд жалба се твърди, че при избирането на Жоро Илчев за кмет на Община Провадия на 4 ноември 2019 г., той е осъществявал търговска дейност като съдружник и управител на Пожарна техника ООД и се сочи несъвместимост по смисъла на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА, като е налице необходимост в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на Общинския съвет, избраният за кмет Жоро Илчев да предприеме необходимите действия не само за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност в търговското дружество, но и да уведоми писмено за това председателя на Общинския съвет и ОИК.  

Напомняме на читателите, че делото беше спряно от Административен съд – Варна до приключване на конституционно дело №5/ 2020 г. и произнасяне по него.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here