Home Местна власт ДА ГЛАСУВАШ НА ИНАТ!И ЩЕ БЪДЕ ЛИ ВСЕ ПАК ПОДМЕНЕНА НАСТИЛКАТА НА...

ДА ГЛАСУВАШ НА ИНАТ!И ЩЕ БЪДЕ ЛИ ВСЕ ПАК ПОДМЕНЕНА НАСТИЛКАТА НА СПОРТНАТА ПЛОЩАДКА В ПРОВАДИЯ?

1729
0
Спортната площадка в Провадия

На няколко поредни заседания на Общинския съвет в Провадия, общинските съветници от групата на „БСП за България” отправят мотивирани предложения за смяна на настилката на Спортната площадка в централната част на града. Без никакви аргументи мнозинството от общинските съветници безцеремонно отхвърля  предложенията.

На заседание проведено на 26.06.2020 г., общинският съветеник Анатоли Атанасов предлага настилката на Спортната площадка да бъде подменена, тъй като площадката е много натоварена и настилката се е износила за времето от откриването и през 2014 година досега. Общинският съветник изразява мотивирано мнение, че Спортната площадка в този си вид е опасна за тренировъчна дейност, тъй като децата се пързалят и падат, което води до контузии и травми. Освен това той предлага на ОбС да задължи кмета на община Провадия до следващото заседание да представи количествена сметка за ремонт на настилката на Спортната площадка.

На следващото заседание на Общински съвет Провадия, проведено на 27.07.2020 година отново се засяга темата за спортната площадка. Общинският съветник Филчо Филев отправя предложение в поименния списък за капиталовите разходи на община Провадия за 2020 година да бъде включен обект „Подмяна на настилката на Спортна площадка”. Общинският съветник се аргументира, че за да може площадката да се използва в активния сезон и за да се реализира обекта до края на годината е необходимо предложението му да се гласува и да бъде прието на заседанието през месец юли. Обяснява също, че ако предложението не се приеме и бъде оставено за заседанието през месец септември (бел.ред. Общинският съвет не провежда заседания през месец август) обекта няма да може да се реализира до края на годината, тъй като съгласно българското законодателство следва да бъде проведена обществена поръчка.  Без никакви мотиви мнозинството от общинските съветници отхвърля  направеното предложение. С  6 гласа „за“, 1 „против“ и 13 „въздържали се“ предложението не е прието.

Общинският съветник Филчо Филев коментира отхвърленото от мнозинството предложение така:

„Току-що с гласуването си мнозинството от Общински съвет показва, че не се интересува от безопасността на децата, които тренират на Спортната площадка. Както на комисии стана ясно, кметът потвърди моето становище, че площадката е опасна в този ѝ вид и следва да бъде извършен ремонт. Сега мнозинството гласува против извършването на ремонта като нямаше нито един мотив. Един човек да стане и да каже защо да не се отпуснат средствата при наличие на средства, на доста средства. Какъв мотив имат? Каква е причината да се гласува против подмяна на настилката на Спортната площадка да бъде обезопасена и децата и младежите, които играят и тренират да са в безопасност. Добре би било да се казва по нещо за да е ясно на жителите на община Провадия каква политика се води. Основното на този общински съвет е да гласува сигурността, безопасността на гражданите въобще, а тука говорим за деца. Благодаря.“ /Извадка от Протокол№11/27.07.2020г./

Разбира се и съвсем очаквано нито един от общинските съветници, гласували против и въздържал се не желае да се аргументира.

Продиктувано ли е обаче гласуването и шепне ли някой в ухото на общинските съветници? Отговорът на този въпрос разбираме от следващото заседание, проведено на 30.09.2020г.

Заседанието отново започва с дебати за износената настилка на спортната площадка и неотложната и подмяна.

На въпрос, зададен от общинският съветник Елина Димитрова: „Проведена ли е обществена поръчка за възлагане на строителството за основен ремонт на спортната площадка?“, юрисконсултът на Общината отговаря, че към момента не е проведена и не е необходимо да бъде проведена обществена поръчка, а изпълнението на дейността ще бъде възложено директно на избрано дружество.

И на това заседание, общинският съветник Филчо Филев коментира и изразява мнение, относно неотложния ремонта на Спортната площадка:

 „За наложителния ремонт, основен ремонт на спортната площадка, се говори от началото на годината. Конкретно в този общински съвет, проблемът е коментиран и месец юни, и месец юли. Дванадесет месеца назад има изграждане на такъв спортен обект. Самият факт, че кметът на общината в мое присъствие на комисия планира изпълнението до края на годината, говори, че юни месец най-рано е планирано. Но тука има още нещо. На този обект имаме разделяне на дейности. Законът за обществените поръчки категорично забранява разделянето на дейности с цел падане под прага. От някой от праговете, записано в Закона за обществените поръчки. С обществена поръчка е извършена подмяната или допълване осветлението на спортната площадка, така че обществената поръчка тук е неизбежна и тя няма да е директно възлагане. Казвам ви го чисто коректно. Да не стане като подлеза на улица „Македонска“. Това, което искам да кажа, обаче, на съветниците е, че юли имаше предложение. Вие го отхвърлихте без мотиви. Говоря за мнозинството. Сега ще гласувате „за“ без мотиви. Ако юли месец решението беше взето, сега обществената поръчка щеше да бъде проведена и дейността наистина щеше да приключи във все още използваем период, и децата щяха да ползват площадката преди зимата. Сега това, което ще се случи метафорично да го кажа – знаейки, че един автомобил няма да се използва зимата да го боядисаме и да го оставим на дъжда и на снега. Колеги, призовавам мнозинството да се вслушва в предложенията от нашата група, а не да гласува машинално, защото сега – интересно би ми било поне един общински съветник от мнозинството да стане и да каже защо юли месец предложението е отхвърлено. Сумата беше 40 000 лв. С 2000 лв. разлика. А сега се приема. Изключвам мотива на администрацията, който по всяка вероятност е да се изтегли във времето, за да се избегне откритата процедура, състезателна по Закона за обществените поръчки.“/Извадка от Протокол №11/27.07.2020г./

И в заключение уважаеми съграждани, споделяме с Вас мнението по въпроса за Спортната площадка и изказването на Жоро Илчев – кмет на община Провадия на заседанието, проведено на 30.09.2020г.:

„Аз мисля, че трагедията с тази настилка не е толкова голяма. Ще подменим настилката, независимо, че г-н Филев каза, че сме закъснели. Аз поканих няколко експерти на настилки на такива игрища да ми кажат, какво е състоянието на настилката в момента. И двете фирми ми казаха следното – тази настилка има живот още поне две-три години…” /Извадка от Протокол №13/30.09.2020г./

Да! Според кмета Жоро Илчев, трагедията не е голяма и в настилката на площадката има живот още поне две, три години! Така ли е ,обаче за състезателите от различните възрастови групи? За децата и техните родители? Не! Всички състезатели, особено най-малките – децата, провеждащи учебно тренировъчна дейност на спортната площадка с нетърпение очакват подмяната на настилката! А техните родители се молят за момента, в който ще могат спокойно да пускат децата си на тренировки без да се притесняват за здравето и безопасността им.

Спортната площадка в Провадия

И така уважаеми съграждани, изводите са няколко:

  • Четири месеца дебати на три поредни заседания на Общинският съвет, струващи около 40 000 лева на данъкоплатеца /възнагражденията на общинските съветници за три заседания/, точно толкова колкото струва и подмяната на старата настилка с нова на спортната площадка.
  • А може би умишлено забавяне във времето от страна на кмета и общинска администрация с цел избягване на откритата тръжна процедура и стигане до пряко договаряне (дано да бъдем опровергани), две коренно противоположни гласувания на общинските съветници от ГЕРБ в рамките на две поредни заседания на ОбС с цел безмълвна подкрепа на кмета,  като през цялото време интересите на общността и то на най – важната и част – децата, не се зачитат.

А обещанията и надеждите бяха големи… Нов спортен комплекс, волейболна зала, футболни игрища и прочие! Оказва се обаче, че днес управляващите  не могат дори да поддържат и стопанисват изградено преди тях!

Previous articleБЕЗ ТОК ДНЕС В ПРОВАДИЯ И ОБЩИНАТА
Next articleГЕРБ ПРОМЕНИ ЗАКОНА ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ БЕЗ ОБЯСНЕНИЯ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here