Home Местни новини ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ЗАОБИКАЛЯ ЗАКОНА – ОБЩИНАТА МУ СЪДЕЙСТВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ЗАОБИКАЛЯ ЗАКОНА – ОБЩИНАТА МУ СЪДЕЙСТВА

1752
0
Снимка: На фокус Провадия

Голям строеж се издига  на стария гробищен парк – между християнските и мюсюлманските гробища, където се намира и работилницата на фирма „Гиди М” ЕООД . Провадийци питат какво е това – прилича на хотел и недоумяват, каква ще е тази голяма сграда на това място.

Преди известно време на сайта на община Провадия се появи обявление за въпросния строеж.

Оказа се, че той не съществува реално, а е бъдещ… Невидим за общината, изпълняваща задълженията си по Закона за устройство на територията.

Снимка:На фокус Провадия

Ето го и въпросното обявление:

Община Провадия , област Варна на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че въз основа на заявление с вх. вх. № УТ 21- 7/14.10.2020г. от Мустафа Али Ибрям като управител на „Гиди М” ЕООД за разрешаване изработване на подробен устройствен план ( ПУП- ПЗ) план за застрояване , в обхват ПИ 58503.180.115 по КК на гр. Провадия, област Варна, със Заповед №3318 /03.11.2020г. на Кмета на Община Провадия е дадено разрешение за изработване на ПУП- ПЗ с цел бъдещо застрояване в имота .На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ , заповедта не подлежи на обжалване.

Подпис: д.т.н. инж. ЖОРО ИЛЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Обърнете внимание на следните неща:

  • Датата на заявлението от г-н Мустафа  Ибрям – управител на „Гиди М” ЕООД е от 14.10.2020 г.
  • Датата на заповедта на Кмета на община Провадия е 03.11.2020 г.
  • Какво е искането на управителя на „Гиди М” ЕООД – разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП- ПЗ) план за застрояване .
  • Какво издава кмета – разрешение за изработване на ПУП- ПЗ с цел бъдещо застрояване в имота.
Строежът се вижда много добре дори от пътя за село Добрина. Интересно как кметът не  го е забелязал досега?!

БЪДЕЩО ЗАСТРОЯВАНЕ! Да, ама не! Застрояването е факт. Строежът е доста голям и се вижда отвсякъде. Та какво му се казва на това – узаконяване на незаконен строеж! Незаконен строеж, извършен от фирма на общински съветник!

Следете продължението на темата в На фокус Провадия!

Previous articleВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДЕЦАТА ИМ ДА УЧАТ ДИСТАНЦИОННО
Next articleПОЧИТАМЕ СВЕТИ МИНА – ПОКРОВИТЕЛ НА СЕМЕЙСТВОТО

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here