Home Новини от България и света УДЪЛЖАВАТ СЛУЖЕБНО ПРОТОКОЛИТЕ ЗА ХРОНИЧНО БОЛНИТЕ

УДЪЛЖАВАТ СЛУЖЕБНО ПРОТОКОЛИТЕ ЗА ХРОНИЧНО БОЛНИТЕ

462
0
Снимка: Интернет

От 16 ноември служебно се удължават протоколите за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и тези за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, съобщават от НЗОК.

Тоест на всяко здравноосигурено лице, притежател на рецептурна книжка, без издадена рецепта, ще му бъдат отпуснати лекарствените продукти от всяка аптека със сключен договор с НЗОК, съобразно вписаните последно данни за отпуснатите лекарства.

Обърнете внимание, че аптеката отпускаща лекарствените породукти по този извънреден ред, следва да е същата, отпуснала лекарствата, съгласно последно вписаните данни в книжката.

Идеята е да се улесни достъпът до лекарствена терапия на здравноосигурените български граждани с хронични заболявания по време на въведената извънредна епидемична обстановка.

Това се отнася и за пациенти с бъбречни заболявания, трансплантирани, онкоболни, такива с редки заболявания, получаващи лекарствени продукти по този ред.

Снимка: Интернет

Вчера предложението беше направено от НЗОК. Според тях се цели – от една страна, избягване на струпване на хора в закрити обществени места, спазване на изискването за физическа дистанция, необходимост от домашен престой по медицински показания, а от друга – гарантиране на достъпа на пациентите до неоходимата им лекарствена терапия.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here