Home Местни новини ЩЕ БЪДЕ ЛИ ОТСТРАНЕН КМЕТЪТ НА ПРОВАДИЯ – ОЧАКВА СЕ РЕШЕНИЕТО НА...

ЩЕ БЪДЕ ЛИ ОТСТРАНЕН КМЕТЪТ НА ПРОВАДИЯ – ОЧАКВА СЕ РЕШЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВАРНА

1156
0
Снимка: Интернет

Делото за несъвместимост и неизпълнение на законово задължение от страна на кмета на Провадия Жоро Илчев /ГЕРБ/ е заведено от Националния съвет на БСП.

Как ще бъде решен казуса представлява интерес за съдебната практика. В случая не е налице последваща несъвместимост, тъй като след избирането му за кмет, Илчев е напуснал фирмата си, която се занимава с пожарна техника. Спорът възниква по повод задължение изписано в закона и което от БСП твърдят, че не е изпълнено, да бъдат уведомени органите на ОИК и ОбС за предприетите действия по напускане на длъжности, които могат да доведат до несъвместимост.

Всъщност се твърди начална несъвместимост, а не последваща. Тази начална несъвместимост, макар и да е отстранена, след заемането на длъжността кмет, е следвало според БСП, да бъде отстранена успоредно с уведомяване на ОИК, каквото според тях е задължителното изискване на закона.

На 25 ноември т.г. е проведено единственото заседание по делото. Административният съд във Варна е счел делото за изяснено от фактическа и правна страна, и се очаква да се произнесе със съдебно решение в установения от закона срок.

По време на разглеждане на делото, от жалбоподателите са загатнати прелюбопитни събития, които според тях са се случили. За да бъдат установени, те са поискали съдът да разпита в съдебна зала служителката от звеното по чл. 29 а от ЗМСМА към Общински съвет – Провадия. Тя е трябвало да отговори на въпроси за два различни документа, подадени в доста продължителен период от време, които са с един номер. Жалбоподателите са поискали да установят с това, че декларацията, която е показал кметът е издадена след завеждането на жалбата и по някакъв начин са се опитали да я приобщят с дата преди подаване на жалбата. Разпитът на служителката не е допуснат от съда, тъй като се касае за документ с официален входящ номер на него и ако се твърди престъпно обстоятелство, то то се установява по друг начин. От друга страна, упълномощеният адвокат от кмета на общината Жоро Илчев е поискал съдът да задължи председателя на ОИК Провадия Валерий Радев да отговори на въпрос – вярно ли е, че кметът Жоро Илчев го е уведомил лично писмено, че е бил заличен и е предприел необходимите действия за освобождаването му като управител на търговско дружество. Самият упълномощен представител на кмета твърди, че заявление не е входирано, но това е административен пропуск на ОИК. В отговор на тези твърдения председателят на Общинската избирателна комисия – Провадия в съдебно заседание категорично отрича да е подавано такова заявление.

Снимка: Интернет

Дали законовите разпоредби са задължителни или препоръчителни, в случай, че така или иначе заемащият изборна длъжност е отстранил несъвместимостта му с управление на търговско дружество в срока по закон, но без да уведоми органите за предприетите от него действия и дали има сериозно нарушение на обществения интерес, до степен да бъде отстранен действащ кмет, предстои да бъде решено от съда.

Източник: БГ Региони

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here