Home Местна власт КОНКУРС ЗА УПРАВИТЕЛ НА ДПЛФУ ОБЯВИ ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

КОНКУРС ЗА УПРАВИТЕЛ НА ДПЛФУ ОБЯВИ ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

484
0
Снимка: Интерент

След като настоящата управа на града освободи от длъжност доктор Жана Василева – дългогодишен управител на Дома за пълнолетни лица с физически увреждания/ДПЛФУ/-в пенсионна възраст, в продължение на близо осем месеца заведението се управлява от временно изпълняващ длъжността.

Най-сетне община Провадия се осмели да реализира конкурс за една от многото незаети длъжности в общинска администрация и публикува на официалната си страница обявление за провеждане на конкурс за избор на управител.

Минималните изисквания за заемане на длъжността са кандидатът да е с висше образование, образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър, по специалност в професионално направление – социални дейности, социална педагогика, социален/здравен мениджмънт, обществено здраве, здравни грижи, психология или икономика.

Задълженията на управителя на Дома са да отговаря и следи за спазването на критериите и стандартите по предоставянето на социалната услуга, да организира цялостната дейност, контролира, ръководи и координира работата в ДПЛФУ, да координира и контролира дейността по създаване на благоприятни битови условия на живот на настанените лица в ДПЛФУ.

Конкурсът за нов управител ще се проведе в два етапа:

На първи етап се допускат кандидатите до участие в конкурса по представените от тях документи.

На втори етап с допуснатите кандидати ще се проведе интервю и те ще представят своята концепция за стратегическо управление на тема „Организация, управление, контрол и развитие на ДПЛФУ гр. Провадия – за период от три години“./Няма  да им е лесно,като се има предвид, че от няколко години Домът е пред закриване./

Разглеждането на представените от кандидатите документи, защитата на концепциите и интервютата ще се проведат в сградата на Община Провадия от конкурсна комисия, назначена от кмета на общината. Комисията, чрез своя председател, съобщава писмено или чрез изпращане на съобщение по електронната поща, до кандидатите недопуснатите до втори етап,както и съображенията за отказа.

В седемдневен срок от съобщението недопуснатите  кандидати могат да направят възражение пред работодателя, обявил конкурса, който в тридневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.

Комисията, чрез своя председател, съобщава писмено или чрез изпращане на съобщение по електронната поща, на допуснатите до втори етап кандидати датата, часа на започване и мястото за провеждане на защитата на концепцията и интервюто.

Освен съобщаването на кандидатите, по начина описан по-горе, комисията изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се публикуват на интернет страницата на общината. На последната се публикуват и датата, часът на започване и мястото за провеждане на защитата на концепцията и интервюто.

Преди започване на втория етап на конкурса комисията определя система за определяне на резултатите, която съобщава на всички допуснати кандидати, преди да пристъпи към провеждане на защита на концепция и интервю.

Какви документи се изискват от администрацията и други  подробности за конкурса четете тук: http://www.provadia.bg/all_obiavi.php?page=3

На фокус Провадия ще следи за коректното провеждане на конкурса за управител на ДПЛФУ – Провадия, предвид странното мълчание на фейсбук страницата на Община Провадия, която ежедневно публикува поздрави за имени дни, народни и религиозни празници.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here