Home Новини от България и света ДО 20 МАРТ ПОДАВАМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС И ЗАЯВЛЕНИЯ...

ДО 20 МАРТ ПОДАВАМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

455
0
Снимка: Интернет

Изборният кодекс предвижда възможност за подаване на електронни заявления за гласуване по настоящ адрес и подвижна избирателна кутия чрез интернет страниците на общините без да е необходимо да притежаваме електронен подпис.

  • Избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, е необходимо да подадат заявление по образец до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник в срок до 20 март 2021г. Заявленията се подават на място в общинската администрация, кметствата, по пощата, факс или чрез интернет страницата на общинската администрация. Съгласно указанията на Централната избирателна комисия не се изисква същите да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис.
  • Избирателите с трайни увреждания, на които не им е възможно да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в срок до 20 март 2021г. в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация. При подаване на електронно заявление не е необходимо същото да бъде подписано с квалифициран електронен подпис.

Заявленията могат да бъдат подавани и от упълномощени лица, като няма законово изискване за нотариално заверено пълномощно.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here