Home Местна власт НЕОБХОДИМОСТТА ОТ „ПРЕВОД” В ОБЩУВАНЕТО С УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ „ПРЕВОД” В ОБЩУВАНЕТО С УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

1071
0

Да, всъщност актуалният въпрос е не има ли нужда от „превод“ в общуването с Община Провадия, а как да го правим бързо и резултатно. Че има нужда от тълкуване на думите, актовете и действията на хората, които сме избрали да ни управляват, е безспорно, като добрата новина е, че е и елементарно.  Оказа се, че откриването на истинския смисъл е работа, която не изисква много време и усилия, вероятно поради примитивността на опита да се завоалира истината, породен от наличния капацитет на авторите, от това, че им е безразлична нашата оценка, от това, че мерят интелигентността на жителите по своята собствена и пр., принципно важни, но отстъпващи в момента по приоритетност анализи, които трябва да направи всеки, отговорен към себе си и обществото човек. Лошата новина, освен нуждата от „превод“, сама по себе си абсурдна ситуация в съвременното общество е, че трябва да го правим ежедневно и задълбочено, защото е ЖИЗНЕНОВАЖНО.

Когато в общината заявят, че работят за гражданите, в превод това означава, че работят за гражданите, които са на ръководни постове в администрацията, т.е. за себе си. Резонно, все пак са част от жителите на общината. Е да, жители с редовно получавано средно възнаграждение в размер на 2 000 лева на месец в условия на пандемия. Но пари заслужени с непрестанна, ежеминутна, трескава работа за самите себе си. Адмирации поради очевидната защита на обществения интерес, заслужава санкционирането на търговците в общината, които закъснели с цели фатални 14 дни да подадат декларация, вярно изискуема със закон, но която по същество представлява обобщаване на данни, които вече са представени в общината, при това необвързана със заплащането на данък, т.е. по никакъв начин неощетяваща бюджета. 100 лева струва „съпричастността“ на общинска администрация към търпящия изключителни затруднения вече година бизнес в общината и държавата. Но пък управляващите заработват заплатите си от средно 2 000 лева, като пазят закона и подписват наказателни постановления. Поведението им е „оправдано“ – как да оценят размера на наказанието като голям, след като съставлява 5 % от заплатата, която получават ежемесечно, независимо от кризи, от болести, от некадърност, от безрезултатност…..

Отново „превод“ е необходим, относно стъпките им към осигуряване на безплатно посещение в детските градини и яслени групи. Стремглаво движещи се към постигане на целта – „осигуряване на  положителен прираст на населението в общината“, който е трайно отрицателен, очевидно само защото родителите заплащат такса в размер на 1,80 лева на ден за детска градина управляващите са се „загубили“ по пътя. След около месец – два – три…  някога, когато установят, че парите, постъпващи в общинския бюджет, са включени в приходната част на същия, а тези, с които се осигурява финансирането на детските градини са определени като размер още с приемането на бюджета от Общински съвет през 2021г. Следователно няма нужда, освен за повишаване на  авторитета си на знаещи в собствените им очи, чрез „сложните“ схеми с намаляване предвидените разходи за ремонт на зала 119, прехвърлянето им в резерва и т. н. Тук възникват въпросите защо не са оптимизирали разходите за залата предварително, още колко могат да бъдат освободени, как определят приоритетността на разходите, за какво ще използват сумата от резерва и пр. Но управляващите, последователни в поведението си към нас, ни освобождават от грижа да мислим и ще ги оползотворят. Те си знаят как. А, докато не усвоят в нужната степен завоалирането, ще разбираме и ние.

Снимка:Интернет

Това, което също разбираме е, че когато управляващите общината решат да натоварят жителите с по-високи по размер и брой такси, своеобразен израз на „подкрепа“, в условия на пандемия, за тях са достатъчни 14 дни за обсъждане на проект за изменение на подзаконов нормативен акт – Наредба № 8 на Общински съвет Провадия, а когато трябва да облекчат финансово част от нас, като ни освободят от заплащане на такса за посещение в детски градини и яслени групи, са нужни минимум 30 дни за обсъждане на промени в същата наредба. В доклада  на кмета на Община Провадия Жоро Илчев от месец април 2020г. за изменение на Наредба № 8, с който се предлага увеличаването на цените на услугите и въвеждането на нови пет такси, е посочено, че за публичното обсъждане на предложението е приложен „краткия четиринадесетдневен срок, доколкото … от особена важност е и приемането на новите услуги, тъй като от една страна ще се увеличи броя на услугите, които се извършват по отношение на гражданите, а от друга те ще бъдат допълнително прецизирани и детайлизирани, което ще е от съществено улеснение за гражданите при заявяване на конкретната услуга“.

Обяснението за бавните темпове, с които през месец март 2021г.  избраниците ни се придвижват към  постигане на  социалните си цели, отново чрез промяна на Наредба № 8, е: „Законът казва, че при изключителни случаи … съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. Като изключителен случай следва да се  разбират най-вече форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и други подобни. (цитатът е от официално изказване, публикувано във Фейсбук-профила на председателя на Общински съвет Провадия).

В „превод“ увеличаването на таксите за управляващите, осъществено през месец април 2020 г. е резултат от форсмажорни обстоятелства – природни бедствия, авария, война, терористичен акт. Вероятно трябва да благодарим, че не живеем в тяхната реалност – бедстващи, аварирали, воюващи.

Е, ние сме щастливци – не бедстваме, не воюваме, само плащаме, за избора който сме направили и финансово, и морално. Плащаме, но и наблюдаваме, оценяваме, анализираме, извеждаме поуки… Дано!

Previous articleДА ПОЛУЧИШ ПОДАРЪК – НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ КАТО ПАЗАРСКА ТОРБА
Next articleСЕКРЕТАРЯТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ – НЕКОМПЕТЕНТЕН ИЛИ УМИШЛЕНО ИЗПРАВЕН ДА ПОДВЕЖДА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here