Home Местна власт СЪДЪТ ОТМЕНИ ПОРЕДНОТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРОВАДИЯ!

СЪДЪТ ОТМЕНИ ПОРЕДНОТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРОВАДИЯ!

2246
0
Снимка: Интернет

Калинки ли са съветниците от ГЕРБ?

На 20 май 2021г. със свое решение тричленен състав на Варненския административен съд отмени текст от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия, приета с Решение № 8-135 от Общински съвет Провадия на 29.04.2020г.

Как се стигна до това: През месец април миналата година по време на разгаряща се световна пандемия, кметът Жоро Илчев загрижен за финансите на общината решава, че е назрял момента да „поощри“ гражданите и бизнеса с нови и по-високи такси! И внася доклад до Общинския съвет, с който предлага драстично увеличение на таксите и цените за услуги предоставяни от администрацията, като за една от услугите Жоро Илчев предлага увеличение с 1800%! Не, не е грешка! 1800%!!! Предложението е таксата да бъде увеличена от 10 лв. на 190 лв., при това без никакви мотиви и предварителни калкулации и в разрез на нормативната уредба. Или, по друг начин казано, да гледаш в тавана и да определяш цени!

По време на заседанието е направено предложение от представител на опозицията цените на услугите да се преразгледат и проверят от вътрешен одитор и ако се налага да бъдат коригирани. Изразил е и становище, че въпросното решение е немотивирано и незаконосъобразно и е изцяло насочено срещу интересите на гражданите и бизнеса в община Провадия. Въпреки позицията на опозицията обаче, мнозинството от ГЕРБ приема предложението на кмета и увеличава драстично таксите и цените за услуги, разбира се „с грижа за хората и бизнеса“! И по този начин, управляващите за пореден път доказаха, че инатът и некомпетентността са по-силни от разума.

С приемането на въпросното решение, общинските съветници, които гласуват едва ли по съвест?… предадоха за пореден път гражданите и бизнеса  на община Провадия.

Дни, след като Общинският съвет приема незаконосъобразното решение в Административен съд – Варна е образувано дело по жалба на наши съграждани. В жалбата се сочи за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и нарушение на материалния закон. В хода на делото е допусната и съдебно-икономическа експертиза. Съдът е приел за основателно възражението на жалбоподателите, че в решението на Общинския съвет липсват мотиви обосноваващи гласуваните изменения и допълнения на наредбата.

В мотивите на съдебното решение е цитирано изказване  направено по време на заседанието на Общинския съвет от общинския съветник Филчо Филев, който е заявил, че не подкрепя предложението, тъй като същото не е мотивирано и обосновано. Отделно е изложил, че липсват данни за калкулирането на цената на услугите съобразно нормативните изисквания. Посочил е също така, че цените на услугите са прекалено високи, че следва да бъдат преразгледани и проверени от вътрешен одитор и ако се налага да бъдат коригирани. Счита, че следва да се защити интереса на жителите на община Провадия. В хода на делото е разгледано и изказване направено от Богдана Стойчева – главен юрисконсулт в община Провадия, която посочва, че приблизително е налице пълно възстановяване на разходите. Съдът констатира, че направеното от нея изказване е твърде общо, липсва конкретика относно метода по който са калкулирани цените на услугите, липсва и такава по отношение на съдържанието на предложените нови услуги.

Съдът сочи, че мотивите по всички предложения за изменение и допълнение на наредбата са общи, лаконични и не дават възможност да се извърши преценката, относно спазването на изискванията на нормативната уредба.

Съдебният състав е констатирал, че самият Димо Димов – председател на ОбС се е запознал с калкулациите и определянето на цените на извършваните административни услуги едва след образуване на съдебно производство, което е НЕДОПУСТИМО!

Снимка: Фейсбук

Недопустимо е и при наличието на петима юристи, кметът на общината да прави лаконични, незаконосъобразни, немотивирани и неморални предложения за решения, насочени изцяло срещу интересите на гражданите и бизнеса! Недопустимо е председателят на Общинския съвет, който също е юрист да предлага тези решения за гласуване, без дори да се е запознал с тях и тяхната законосъобразност! Недопустимо е мнозинството от общинските съветници на ГЕРБ, двама от които са юристи, да гласуват безгрижно и лекомислено така предложените решения! Висша форма на некомпетентност ли е обаче това, или е просто интереси???

Въпреки липсата на здрав разум и проявения инат от общинските съветници на ГЕРБ и този път правдата възтържествува! Гражданите и бизнеса за пореден път победиха хаоса и наглостта, превърнали се в норма сред управляващите в Провадия!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here