Home Общество ДО 26 ЮНИ ПОДАВАМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС И ЗАЯВЛЕНИЯ...

ДО 26 ЮНИ ПОДАВАМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

102
0
Снимка: Интернет

Изборният кодекс предвижда възможност за подаване на електронни заявления за гласуване по настоящ адрес без да е необходимо да притежаваме електронен подпис. Заявленията се подават през електронната страница на ГД „ГРАО“: https://regna.grao.bg/

  • Избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, е необходимо да подадат заявление по образец до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник в срок до 26 юни 2021г. Заявлението се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“. Линк за подаване на електронни заявления: https://regna.grao.bg/
  • Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в срок до 26 юни 2021г. в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация. При подаване на електронно заявление не е необходимо същото да бъде подписано с електронен подпис.

Заявленията могат да бъдат подавани и от упълномощени лица, като няма законово изискване за нотариално заверено пълномощно.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here