Home Местна власт КМЕТЪТ НА ПРОВАДИЯ ПРЕКРАТИ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА В ДВОРА...

КМЕТЪТ НА ПРОВАДИЯ ПРЕКРАТИ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА В ДВОРА НА IОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

689
0
Снимка: Интернет

Кметът на Провадия Жоро Илчев прекрати още една обществена поръчка, поради констатирани нарушения, които не могат да бъдат отстранени в хода на процедурата. Този път за недовършената сградата в двора на Първо основно училище. Поръчката е обявена на 03.09.2021г. с прогнозна стойност 1 642 393,65 лева без ДДС (1 970 872,38 лева с ДДС). Предметът на поръчката е: Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на СМР) на обект „Пристрояване и реконструкция на сгради в училищен комплекс на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №82А в гр. Провадия“. Решението за прекратяване е обявено на сайта на Агенцията за обществени поръчки на 30.09.2021г.

Причините за прекратяване са установени законови нарушения.  Допусната  „грешка“ при публикуване на документацията, а именно – в Агенцията за обществени поръчки не е публикувана цялата необходима информация за провеждането на обществената поръчка. С оглед на констатираните обстоятелства са открити нарушения при провеждането на обществената поръчка, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, което е наложило Възложителя да прекрати процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Въпросите, които възникват са много….. Разумни отговори едва ли ще получим! Изводът е един: пред очите ни е вече познатият начин на работа проба/грешка от кмета и екипа му. Последствията за некомпетентните им действия обаче остават изцяло за гражданите на Провадия.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here