Home Местна власт ОТГОВАРЯ ИНЖ. ФИЛЧО ФИЛЕВ: РАБОТА В ПОЛЗА НА ОБЩНОСТТА, РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ, ВОДЕЩИ...

ОТГОВАРЯ ИНЖ. ФИЛЧО ФИЛЕВ: РАБОТА В ПОЛЗА НА ОБЩНОСТТА, РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ, ВОДЕЩИ ДО ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ

1253
0

Какво Ви мотивира да се кандидатирате?

Мотивира ме обстановката, в която сме принудени да живеем в последните няколко години, проблемите,  с които се срещаме ежедневно, пълната липса на желание в компетентните органи да ги забележат, а още по – малко да ги решат. Чувствам се готов, чрез работата си в парламента да помогна за развитието на област Варна. Имам богат професионален и житейски опит. Работил съм над 10 години в индустрията и над 20 години в местната власт. Това именно ми дава основание да смятам, че познавам, както проблемите, така и механизмите за тяхното разрешаване, възможностите, които могат да бъдат използвани.

Кои са проблемите на общността, която представлявате, чието решение ще търсите като народен представител?

Проблемите са много, но някои не търпят отлагане, те трябва да бъдат решени до два-три месеца и това всъщност са национални проблеми:

* Първият е достъпа до здравеопазване – трябва да бъде приета актуална здравна карта на страната и общинските болници да бъдат обявени за защитени, тъй като тяхното съществуване е въпрос на национална сигурност.

* Вторият проблем е цената на енергоресурсите. Населението на община Провадия, подобно на  голяма част от жителите на областта се отоплява предимно на дърва, следва да бъде наложен мораториум върху износа на дърва за огрев.

*Същото важи и за електроенергията.

Проблемите, които трябва да се решават през следващите две – три години са свързани с увeличаване на доходите на хората, увеличаване на заетостта, подобряване на инфраструктурата и транспортната свързаност, създаване възможност за развитие на животновъдството, зеленчукопроизводството и производството на плодове, и не на последно място достъпа до кредитиране на младите предприемачи.

Как изглежда община Провадия през Вашите очи?

Занемарена, изоставена, безперспективна, което освен, че влошава качеството на живот, обезсърчава жителите, влияе негативно върху желанието им да участват в обществения живот.

От 1999 г. до април 2021г. бях последователно  8 години заместник-кмет, 4 години общински съветник, 8 години кмет на община Провадия и още година и четири  месеца отново съветник в Общински съвет – Провадия.

През двата ми мандата, като кмет в общината, бяха инвестирани не по-малко от 30 милиона лева. Когато напуснах кметския пост през октомври 2019г. оставих на сегашния екип, проекти с осигурено финансиране за около 4 милиона лева. През цялата 2020 г. основно се изпълняваха именно проекти подготвени от мен и моя екип.

През 2021г. изпълнението на капиталовата програма на общината е силно забавено, към днешна дата е почти нулево, липсва административния капацитет, цели отдели са оставени без специалисти с опит, а новоназначените служители са затруднени с навлизането  в работата, поради липсата на приемственост, на специалисти, които да ги въведат в конкретната обстановка.

Все пак има един светъл лъч – от общината обявиха, че започват ремонта на градския площад. Определям го като позитив, не само защото е налице огромна нужда от такъв ремонт, но и защото в детайли познавам проекта, който също беше подготвен от мен и екипа ми, в периода докато ръководех Община Провадия като кмет.

Лицето на един град са чистотата и териториите за обществено ползване През последните две години този показател се влоши и то рязко. Видима е не просто липсата на грижа, но и тоталното игнориране на ангажиментите от страна на ръководството на общинска администрация. Не се поддържат дори детските площадки  и стадиона, липсва улично осветление и пр, като всичко се осъществява на фона на значително увеличаване на цените на услугите и таксите за населението.

Бъдете по конкретен, какво означава липса на административен капацитет и на специалисти с опит?

Административният капацитет е свързан с намаляване на разходите за дейността на администрацията. Тук важи философията „Колкото по-добър капацитет, толкова по-малобройна, но квалифицирана и заплатена администрация. Административният капацитет е способност на дадена администрация да изпълнява определени, нормативно възложени й функции, като постига предварително зададени резултати и така удовлетворява определени обществени потребности, изисквания, очаквания и т.н.

Основните услуги, които общината предлага са в областта на устройството на територията, строителството, екологията и гражданското състояние. Напусналите висококвалифицирани специалисти в тези области са инж. Пеньо Ганев, инж. Мирослав Радев, Виолета Кръстева, Ангел Иванов, Пламена Георгиева и  Мустафа Идаетов от специализираната администрация, както и Наталия Димитрова, Мария Милкова, Марина Горанова и Станка Драгнева от общата администрация.

В строителните отдели в момента няма специалисти, които могат самостоятелно и последователно „да изготвят задание за проектиране, да подготвят обществена поръчка за строителство, да са водещи при провеждането и, да бъдат инвеститорски контрол на строителството и накрая да приемат строителството на обекта“, и това е една от основните причини, изпълнението на капиталовата програма за 2021 г. да е в настоящото окаяно състояние, всъщност да няма изпълнение.

Същото важи и за отделите от общата администрация. Достатъчно е да съсредоточим вниманието си върху проведените обществени поръчки и дори без да сме специалисти, ще си зададем множество въпроси.

В областта на културата е достатъчно да отбележа, че вече две години общинска администрация не успява да организира Националния конкурс за млади инструменталисти и певци „Светослав Обретенов“. В тази дейност беше освободена от длъжност, няколко месеца преди пенсиониране, само Росица Пиринлиева, но се забелязва и изолирането на Силвия Боева и нейния екип.

Опитът ми, не само от работата в общинска администрация, а и от другите места, в които съм работил, ме е убедил, че доброто управление изисква преди всичко целенасоченост и координираност на действията. Кметът се нуждае от екип от заместници, на които да разчита и които да са компетентни в съответните области, да са авторитетни и ползващи се с уважението на гражданите и колегите си.

Отговорът на въпроса Ви сега провокира в съзнанието ми паралел между сегашното ръководство на общината и това, начело, на което стоях аз. Убедено и отговорно мога да заявя, че винаги съм получавал от заместниците си Анатоли Атанасов, Милена Полизанова и Мухамедин Суфиян адекватна, мотивирана и  предварително обмислена и преценена реакция при разрешаването на проблемите. Аз и ръководената от мен администрация работехме хармонично  с моите заместници и това даваше своите позитивни резултати за общността, освен, че създаде изключително добър климат за работа и в самата администрация. Неизбежно е всъщност сравнението между изброените от мен специалисти и работещите в момента на тяхно място. Незаменими хора няма, но има подходящи и подготвени, хора желаещи да работят, хора мотивирани и креативни, и такива, чиято цел и възможности са ограничени до това да мине работния ден, и да получат възнаграждение. Като потребители на услугите усещаме разликата, а това е най – убедителният показател за оценка.

Как бихте искали да изглежда община Провадия?

Опирайки се на опита, който имам и давайки си сметка за ситуацията в настоящия момент, бих искал темповете на развитие на общината да достигнат поне тези през 2019г. Необходимо е жителите да започнат да получават услуги, които да съответстват на потребностите им, да са качествени и на цени, отговарящи, както на съдържанието на услугата, така и на възможностите на населението в рамките, посочени в ЗМДТ и ЗМСМА. Градовете и селата е нужно да се почистват редовно  и съобразно конкретните характеристики на населеното място. Спортните и детските площадки  да се обезопасят, а и възстановят във вида, необходим, за да изпълняват своето предназначение, а не да фигурират като бройка. Осветеността на улиците в тъмната част на денонощието е също право, което жителите на общината следва да получат, особено като се има предвид, че това не е лукс, а потребност, гарантираща безопасност.

Какво да очакват избирателите от Вас като техен представител в 47-ия парламент?

Работа в полза на общността, реални резултати, водещи до подобряване условията на живот, но на първо място до разрешаване на най – неотложните проблеми. Не даването на  празни или красиви, но  нереалистични обещания, а полагането на сериозни усилия за развитието на общността.

Previous articleКМЕТЪТ НА ПРОВАДИЯ ПРЕКРАТИ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА В ДВОРА НА IОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“
Next articleМАШИННО УСТРОЙСТВО ЗА ОБУЧИТЕЛНО ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ В ПРОВАДИЯ И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНАТА

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here