Home Местна власт ЖОРО ИЛЧЕВ ПАК СЕ „БЛЪСНА В СТЕНАТА“

ЖОРО ИЛЧЕВ ПАК СЕ „БЛЪСНА В СТЕНАТА“

1140
0

КЗК ОТМЕНИ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решението на кмета на община Провадия за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Ремонт на общински път Черноок – Градинарово – Славейково“.

Проучването по преписката е показало, че е установено нарушение в работата на назначената от Жоро Илчев комисия в състав: Янко Янков, Катя Пеева и Богдана Стойчева. КЗК счита, че класирането и определянето на изпълнител на поръчката е незаконосъобразно, което налага отмяната на решението за избор на изпълнител и връщане на процедурата на община Провадия. Освен това Община Провадия следва да заплати 1700, 00 лева за направените разноски по образуваното производство пред КЗК.

Отменената от КЗК обществена поръчката е за близо 1 000 000 лева с ДДС (833 282,18 лв. без ДДС) с осигурен от държавата финансов ресурс. Припомняме на читателите, че Министерски съвет със свое постановление от декември 2020 г. преведе на община Провадия средства в размер на 2 460 000 лева, от които 1 000 000 лв. за ремонт на общинския път Черноок-Градинарово-Славейково, 1 000 000 лв. за ремонт на общинския път Блъсково-Храброво-Овчага-Черковна и 460 000 лева за етап II от градския площад, като до момента нито един от проектите не е реализиран, което може да доведе до връщане на средствата на държавата.

За пореден път гражданите на община Провадия и техните интереси са поставени на карта, поради безотговорното и некомпетентно отношение на кмета и администрацията му към процедурите за обществени поръчки. След като бяха прекратени няколко обществени поръчки, поради некадърно организиране, това е поредната опорочена процедура, която отлага изпълнението на инфраструктурен проект на територията на община Провадия.

Поредицата от катастрофални действия и бездействия на кмета Жоро Илчев, както и невъзможността на подчинените му да реализират проекти (дори готови проекти от предходните управляващи) са следствие от неработещата структура на администрацията, която самият той предложи преди две години. Още тогава общинският съветник инж. Филчо Филев го предупреди, че с така предложената структура се омаловажава ролята на заместник – кметовете  и цялата власт и отговорност се съсредоточава в три лица – кметът, Катя Пеева и Богдана Стойчева, което ще доведе до тупик, особено при подготовката, провеждането, изпълнението и контрола на обществените поръчки.

А ето и част от изказването на инж. Филев: „Как ще се контролират  обществените поръчки? Подготовката им, изпълнението, провеждането на обществената поръчка, сключването на договори и изпълнението  на договора. Да, могат да бъдат заобикаляни директорите на дирекции и заместник-кметовете и пряко да бъдат ръководени от кмет, чисто технически това е възможно, но това нещо ще доведе до тупик. Без да се правя на най-големия специалист тук ви казвам, че рано или късно вие ще го усетите. Благодаря.“….

Е усетихме го и ние! Дали е рано, или вече много късно!?  Тук е моментът да си зададем въпроса, не е ли време Жоро Илчев да поеме отговорност за провала си, защото бездействието, пренебрегването на закона и некомпетентността му започва да излиза твърде скъпо на гражданите на община Провадия.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here