Home Местна власт ДИМО ДИМОВ МИШКУВА, НО ВЪПРЕКИ ТОВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ОТХВЪРЛИ УВЕЛИЧЕНИЕТО...

ДИМО ДИМОВ МИШКУВА, НО ВЪПРЕКИ ТОВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ОТХВЪРЛИ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ТАКСА СМЕТ

1160
0
Снимка: Интернет

С гласовете на опозицията, основно на БСП, вчера местният парламент отхвърли предложението на ГЕРБ за увеличение на такса смет

На вчерашното заседание общинските съветници се противопоставиха на предложението на инж. Жоро Илчев за драстичното увеличение на таксата за битови отпадъци. Единствено общинските съветници от ГЕРБ, начело с председателя Димо Димов  гласуваха „за” промяна на Наредба №8 и план-сметката за Дейност „Чистота” за 2022 г., което е основа за увеличението на таксата за битови отпадъци.

По време на заседанието беше дадена думата на инж. Филчо Филев, в качеството му на гражданин и експерт в тази област. Той изрази своето мотивирано становище против увеличението на таксата за битови отпадъци и защити правото на жителите на община Провадия, да заплащат таксата в реалния, и по-нисък размер. Няколко дни по-рано инж. Филев внесе отворено писмо до Общинският съвет, относно увеличението на таксата, което публикувахме без редакторска намеса в „На фокус Провадия”. Прочети тук: https://provadiya.com/2021/12/23/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%be-%d0%be%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d0%b6-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%87%d0%be-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81/

След дълги разяснения и анализи се оказа, че предложената план-сметка е направена, без да се ползват реални данни за количеството битов отпадък (от отговорите на общинска администрация стана ясно, че няма контролно теглене на отпадъците), базата на вносителя била „Реални разходи“. Откъде се знае, че разходите са реални, без да се тегли контролно боклукът не стана ясно, няма информация дали кметовете на селата, кметските наместници (назначения на ПП ГЕРБ) присъстват при вдигане на боклука и после удостоверяват с подписа си броя на обслужените съдове за смет (практика до края на 2019г). Без цялата тази информация изготвилите план – сметката считат, че хората в с. Китен, с. Чайка и т. н. трябва да плащат по половин тон битов отпадък.

Снимка: „На фокус Провадия“

Всички в залата разбраха, че план – сметката за 2022 г. е несъстоятелна, само вносителите на проекта и съветниците от ГЕРБ не го разбраха.  

Припомняме на читателите, че вече две поредни години (2020 окончателно и 2021 на първа инстанция) таксата смет пада в съда, точно поради тази причина.

Председателят на Общински съвет Провадия, г-н Димо Димов се опита да мотивира увеличение с 50% на таксата за гр. Провадия, и размер от 50 лева на имот в селата, но бе аргументирано контриран от заместник-председателя на ОбС, г-н Мустафа Ибрям, че основа „жилищен имот“ за определяне на такса смет за селата е недопустима по закон.

Виждайки посоката на дебатите, председателят на ОбС, Димо Димов ги прекрати с единствената цел, общинските съветници и гражданите да не получат информацията, която инж. Филчо Филев им обеща в края на писмото си. Защо ли?

Снимка: Интернет

И така след вчерашната победа за жителите на община Провадия и решенията на съда, таксата за битови отпадъци за 2022г. се запазва за град Провадия и село Бозвелийско в размера, в който е била през 2019 година. За с. Славейково, с. Добрина, с. Петров дол, с. Черноок, с. Чайка и с. Староселец в размера, в който е била през 2020 година, а за останалите населени места в размера, в който е била през 2021година.

Заседанието се проведе обичайно в отсъствието на кмета Жоро Илчев. Дори темите за промяната на Наредба №8 и такса смет не бяха достатъчно важни да го мотивират, НЕ да участва в дебатите (това не е по възможностите на всеки), а с присъствието си да защити позицията на вносител, както и на екипа от администрацията, изготвил план-сметката.

В очакване сме обаче кметът на община Провадия да изпълни задължението си и най-накрая да възстанови на данъкоплатците незаконосъобразно събраната такса смет за 2020 и 2021 година., включително с лихвите, която неправомерно задържа по сметките на общината вече две години.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here