Home Местна власт ГОВОРИ МИ, ЗА ДА ТЕ ВИДЯ!

ГОВОРИ МИ, ЗА ДА ТЕ ВИДЯ!

1703
0

ИЛИ КОЙ МИШКУВА В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ?

След многото обещания за развитие, някои с подтекст на закани, след многото хвалби за постижения, чиито резултати ще видим в (не)обозримото бъдеще, след изявления, сочещи успехи, видими очевидно само от „просветените“ управници на Община Провадия, в края на 2021 г и началото на 2022 г обикновената общественост  най – накрая станахме свидетели на поне едно „велико“, макар и извън обещаните, постижение на политиците от ГЕРБ, управляващи  Община Провадия през последните две години. Първите в местната йерархия управници, но не водачи на обществеността според действителния смисъл на думата – председателят на Общински съвет Провадия и кметът на Община Провадия – успяха безапелационно и категорично да опровергаят древногръцкия философ Сократ. Според последния чрез думите, които изричаме, околният свят придобива ясна и точна представа за нашата същност като личности, отвъд това, което сами искаме да покажем – „Говори ми, за да те видя“.

Е, говориха ни – кметът с докладните за такса битови отпадъци и Наредба 8, които внесе за обсъждане на последната сесия на Общински съвет Провадия, проведена на 29.12.2021 г и председателят на Общински съвет Провадия на същото заседание и в социалните мрежи след него. Така ни говориха, че спряхме да ги виждаме. Остана прозрачност, не мъгла, не размазани очертания на неизяснена, но все пак търсеща истината позиция, прозрачност, през която виждаме без да ни пречи – нищо.

От новото „нормално“ общуване, т.е. комуникацията в интернет пространството се убедихме, че е настанала всеобща обърканост при възприемане на изявленията на политическите лидери на партия ГЕРБ, управляващи Община Провадия, разчетена в нескопосаното и опростачено „прославяне“ на несъстояли се действия и слова, с цел подмяна на очевидната им безпомощност в управлението. 

Така според едни, Димо Димов „СПАСИЛ“ провадийци от подготвеното значително увеличение на такса за битови отпадъци. От думите му обаче, посочени в протокола от заседанието на ОбС Провадия, проведено на 29.12.2021 г Дори и с това предложение, което НИЕ правим в момента за петдесет процента само увеличение….парите пак няма да стигнат и най-вече от „категоричния му глас За“ приемане предложението на кмета на Община Провадия за изменение на основата за определяне на размера на таксата за битови отпадъци и план-сметката за дейност „Чистота“ за 2022 г, се установява, че не са го разбрали правилно.

Или г-н Димов не може да се изразява, или процесът на възприемане в слушащите е нарушен, или изобщо не са го слушали, осъзнавайки несъдържателността на изказването и са се опитали да му направят услуга, като го похвалят, оказала се в крайна сметка „мечешка“.

За съжаление на г–н Димов и „доброжелателите“ му има думи и действия, чийто смисъл и съдържание дори и най-богатото въображение не може да подмени в съответствие с моментните лични потребности и стремежи.

Гласувайки „За“ предложението на кмета за изменението на Наредба №8 и план-сметката за дейност „Чистота“  на територията на Община Провадия за 2022 г  г-н Димо Димов гласува да се обложат жителите с неоснователно и непосилно високи суми (в план-сметката за селата има заложени за третиране и транспортиране нереални количества отпадъци).

От какво точно ги спасява – от това да натрупат богатства чрез спестяване на пари от такса и това да се отрази негативно на ценностната им система. Хиляди благодарности – как не сме разбрали досега, че ни трябва такъв Спасител! Не, вероятно ни е спасил от това да ни затрупат отпадъци, тъй като парите за почистването им няма да стигнат, ако не се увеличи таксата: „Просто, искам ОбС да не бъде органът, който да бъде упрекван за в бъдеще, че понеже не е осигурил средствата за чистене на общината, ние сме виновни за ситуацията. Това искам да избегна, колеги. Да се надяваме

Не, не можем да се надяваме, ние, чрез общинския съвет, включително и председателя му, работим и очакваме резултати от работата. Твърде удобна е позицията: ако не приемете моя вариант, ще търпите негативните последствия, но аз не съм виновен. Да, удобен, лесен, по детински наивен (след определена възраст се нарича инфантилен) подход, но крайно неподходящ за човек, поел отговорността да представлява и защитава обществени интереси.

Защо има преходен остатък, защо след приемане на таксата за битови отпадъци през 2021 г, защитавана отново от председателя Димов и „нашата група“ (общинските съветници от Герб), с която нееднократно при изразяване на позицията си се асоциира, нивото на сметопочистване в общината е нетърпимо, окаяно, създаващо опасност, срамно.

Кой контролира тази дейност, как предлаганата такса ще се отрази на резултата и пр. са незададени и необсъдени въпроси. Ако не гласувате нашето предложение, си стойте в мръсното. Ще стоим, ние и сега сме там в буквален и преносен смисъл.

Да, „спасителят“ на провадийци, както нарекоха в интернет пространството г-н Димов, не е виновен за „безхаберието“ на общинските съветници от ГЕРБ, за некомпетентността на кмета на общината, който внася подобна докладна, за позицията на нищо незначещите общо 6 общински съветника от БСП, тъй като по негови думи „да вярваш, че с 6 от 21 съветници можеш да решиш нещо, вече е съвсем друга работа“. Вероятно, защото не е виновен спи спокойно – не му тежи, че ще плащаме много, при това необосновано, не му тежи, че отменят решенията на ОбС, защото било поради процесуални нарушения, без да отчита, че именно той е отговорен да не допуска обсъждане на решения, страдащи от подобни недостатъци, още повече, че разполага с двама консултиращи го юристи, не му тежи, че органът, който представлява, не е намерил решение адекватно и полезно за всички.

 Не му тежи, защото две години, след като изпълнява длъжността, на която е избран за председател на Общински съвет Провадия, не е попитал консултантите си, а и „нашата група“, която винаги споменава при изказванията си, вероятно, защото числото при него е решаващо – 6 са нищо, но 9 са всичко,  какви са функциите, задълженията и отговорностите му.  Друг възможен отговор е, че ги е разбрал, но са му безразлични, защото 9 е повече от 6, а очевидно общественият интерес не участва в неговите изчисления.

 Именно избраният да представлява общинския съвет чрез думите и действията си показва, че не разграничава въведеното със закон и специална цел разделение на властите. Да, г-н Димов не е част от изпълнителната власт, каквито са кметът и администрацията. Е, вярно, две години на фона на безкрайността не са малко, но в рамките на 4 годишен мандат са недопустимо много. Именно като част от законодателната местна власт позицията на председателя на общинския съвет, като на всеки общински съветник, е да защити обществения интерес, а не кмета на общината, чрез отстояване на докладната му, макар и с леки корекции, но все пак със „За“. Защитавайки интереса на жителите, а не на кмета, председателят е длъжен да изисква отговори на въпросите, задавани от общинските съветници, в качеството им на част от върховния орган на местно самоуправление: „Благодаря, г-жо Боева. От администрацията някой иска ли да вземе отношение? ….Благодаря, г-жо Драгнева. Колеги, някой иска ли за отговор от администрацията?“

А, ако „колегите“ му от администрацията не искат да вземат отношение? Позицията на председател, а не на колега на служителите на кмета, е „Кой ще отговори на въпроса?“. И тук, преди „грижовните симпатизанти“ да са „оправдали“ действията на председателя с възпитание и учтивост, е нужно да кажем, че учтивото пренебрегване на въпроса за липсващи 300 000 лева е демонстративно зачеркване интереса на жителите за сметка на удобството на кмета, администрацията, „групата“ на ГЕРБ в ОбС и председателя на ОбС Провадия и прикриване на тяхното безхаберие.

Изказването на общинския съветник Атанас Атанасов „Аз мисля, че тук забелязвам една липса от 300 000 лв. Ако някой може, ще ми отговори или ще ме поправи, ако аз бъркам.“ Беше оставено от председателя на общинския съвет без последици. Нещо повече няма го дори учтивия въпрос към „колегите“ му от администрацията дали искат да отговорят. Напротив, г-н Димов отново е учтив, но към г-н Атанасов „Благодаря г-н Атанасов. Ще взема думата за реплика“.

Въпросът обаче остава в пространството, а липсата на отговор, е красноречив отговор.

В крайна сметка се оказва, че дори и това „велико“ постижение да опровергае Сократ, политическият „елит“, управляващ Община Провадия през последните две години, не успя да реализира, защото чрез думите им, все пак ги видяхме. Вярно, видяхме ги в истинския им образ на тяхната прозрачност, граничеща с отсъствие, но все пак видяхме същността им – онази, която, криейки зад заучените и подсказани им услужливо (от оказва се не толкова добронамерени приятели и служители) думи, на практика показаха пред избирателите си.

И ако за кмета на Община Провадия носим отговорността на избора, за който сме гласували, кой ще поеме отговорността за избора на председателя на Общинския съвет, защото последиците безспорно ще ги поемем ние. Едно е сигурно по думите на Димо Димов на личната му страница във Фейсбук „да вярваш, че с 6 от 21 съветници можеш да решиш нещо, вече е съвсем друга работа!“, т.е. неговата обозримост се ограничава до членовете на общинския съвет и до математическия сбор от гласовете на 21 избраници. Дали да му обясним, че зад всеки общински съветник стоят жителите на Община Провадия истински, не част от избирателен списък, хора работещи, хора мислещи и чуващи и такива, които могат да търсят отговорност. Дали да му обясним, че задачата на върховния орган на местното самоуправление, какъвто е общински съвет, който представлява, е не да пресмята гласовете, а да търси и приема решения, полезни за общността и не 6 общински съветника, а 1 би трябвало да е в състояние да промени „нещо“, ако е полезно и добро за хората. Не, няма да обясняваме, защото е ясно, че в прозрачността всичко изчезва.

Господин Димов, господин Илчев, време е да възприемете и да се съобразите с реалността на заобикалящата Ви действителност, извън пределите на кабинетите Ви и  хвалебствията на услужливите ви виртуални и реални клакьори. В община Провадия живеят хора – разумни, мислещи, действащи, не имена от избирателните списъци. Не се самозалъгвайте и самозабравяйте, защото историята помни как е започнала френската революция, а именно от самозабравата на една власт, от прекъсването на връзката й с народа.

Previous articleДИМО ДИМОВ МИШКУВА, НО ВЪПРЕКИ ТОВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ОТХВЪРЛИ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ТАКСА СМЕТ
Next articleЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ ВЕЧЕ МОГАТ ДА НИ ПРЕГЛЕДАТ И ОНЛАЙН

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here