Home Местна власт КОЛКО СТРУВА ЗДРАВЕТО НА ЕДНО ДЕТЕ, СПОРЕД РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

КОЛКО СТРУВА ЗДРАВЕТО НА ЕДНО ДЕТЕ, СПОРЕД РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

1662
0
Снимка: Интернет

С Решение № 27, постановено на 01.03.2022 г, Районен съд Провадия осъди Община Провадия да заплати на Ф.М.Р, действащ чрез своя баща и законен представител М. Р. АТ. сумата от 12 000 лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди за претърпени болки и страдания в резултат на изпадане в безсъзнание и получена черепно-мозъчна травма — счупване на черепа и разкъсване на дясната тъпанчева мембрана на 13.08.2021г. след падане от стълбичка на детска пързалка, находяща се на детска площадка в гр. Провадия, парк Ловен дом, посочвайки, че причина за настъпването на вредите е бездействието на ръководството на общината спрямо ангажиментите си да поддържа в изправност тази площадка.  Изрично, въз основа на събраните писмени доказателства, съдът е установил, че Община Провадия не само, че не е добър стопанин, „но че е оставила въпросната площадка почти безстопанствена на грижите на гражданите и нито тяхната подписка, нито доклада за несъответствието на площадката с изискванията на Наредбата, нито инцидента с Ф. и настъпилите в резултат на падането му две средни телесни повреди, нито призивите на местните медии могат да стимулират този стопанин да изпълни вменените му задължения“.

Снимката е илюстративна. Източник: Интернет

Лишената от емоции трезва оценка на ситуацията логично би накарала всеки, отговорен пред себе си и хората човек да предприеме необходимите действия, макар и късно, за да поправи грешките, да предотврати бъдещи произшествия, да положи грижа, да си свърши работата.

Емоционалната оценка на ситуацията би довела до разкаяние, до угризения на съвестта, до съпричастност към пострадалия и семейството му, до преосмисляне на личната отговорност и пр.

Е, всеки сам ще си направи извод какви хора сме избрали да ни управляват в лицето на кмета на Община Провадия и председателя на Общински съвет Провадия, двата върховни органа на местно самоуправление, щом след това съдебно решение и една година след случилото се не са предприели и едно действие – нито да поправят, нито да предпазят, нито да обезщетят.

Всъщност предприели са – вместо да предоставят средства за ремонт или да подпомогнат пострадалото лице те са решили да изплатят сумата от 1200 лева на адвокат само за една инстанция, извън юристите на общината, за да бъдат защитавани СРЕЩУ ПОСТРАДАЛИЯ от собственото им бездействие и безотговорност. Колко общински средства, т.е. наши общи пари, ще бъдат похарчени за защита срещу нас до края на това дело не е ясно.

ЯСНО Е,  че плащаме – данъци и такси, не за да живеем по – добре, а за да ни съдят!

ЯСНО Е, че с обжалването на цитираното по – горе съдебно решение пред Окръжен съд Варна от страна на Община Провадия, представлявана от кмета Жоро Илчев и с бездействието на Общински съвет Провадия, представляван от председателя Димо Димов спрямо безстопанствеността, довела до тежки наранявания на дете и представляваща потенциална опасност за нови такива и по – тежки травми, тези два основни органа на местното самоуправление показаха, кого представляват – не нас и интересите ни, а себе си и собствените си интереси. 

Снимка: Интернет

ПОКАЗАХА, че трябва да ги търсим не за помощ и съдействие, за което сме ги избрали, а да се пазим от тях, защото разполагат със значителен по размер бюджет, натрупан от данъците, таксите и пр. суми, които им даваме, чрез който да плащат, за да ни съдят.

ПОКАЗАХА какво е отношението им към жителите на Община Провадия, в частност към децата, извън предизборните мероприятия – като към празно пространство.

В решението съдът е посочил, че ОТКАЗЪТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ДА СЕ ГРИЖИ ЗА ПЛОЩАДКИТЕ И ДА ОПАЗВА ЖИВОТА НА ДЕЦАТА НИ е „напълно безотговорно не само по отношение на вменените задължения на общината, но и по отношение на гражданите на общината и най-вече спрямо децата“. Е, с това ръководещите общината не са съгласни и са готови да похарчат парите ни, за да се защитят от нас. Да ги похарчат, за да каже следващата съдебна инстанция: Да, площадките са изоставени и занемарени, но Община Провадия не е виновна; Да, няма обезопасяваща настилка и здрави съоръжения за игра на общинската детска площадка, но Община Провадия не е виновна; Да, специализираната фирма за контрол е констатирала несъответствия на площадките за игра с изискванията за безопасност и е уведомила общината, която не е предприела действия, но Община Провадия не е виновна; Да, едно семейство е преживяло ужаса да не знае дали детето му, което са завели да играе в парка, ще оцелее и с какви последици, но Община Провадия не е виновна.

ПО СПОКОЙНО ЛИ ЩЕ СПИТЕ г-н Илчев и г-н Димов?

ВЕРОЯТНО ДА, ЩОМ СТЕ СКЛОННИ ДА ХАРЧИТЕ ПАРИ ЗА ЗАЩИТА НА ЕГОТО СИ В СЪДА, ВМЕСТО ДА ГИ ПОХАРЧИТЕ, ЗА ДА ОСИГУРИТЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕЦАТА НИ!

Previous article„НАУЧНО“ РЪКОВОДСТВО ПО НИЩОНЕПРАВЕНЕ В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Next articleЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В ПРОВАДИЯ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here