Home Местна власт ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТНИК АНАТОЛИ АТАНАСОВ: НА ФИРМА, ИЗБРАНА ЗА ДОСТАВЧИК НА АВТОМОБИЛИ, ОБЩИНА...

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТНИК АНАТОЛИ АТАНАСОВ: НА ФИРМА, ИЗБРАНА ЗА ДОСТАВЧИК НА АВТОМОБИЛИ, ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Е ИЗПЛАТИЛА СУМАТА 100 % АВАНСОВО

1226
0

На последното заседание на Общински съвет – Провадия на 26 юни 2023 г. В първа точка съветниците обсъждаха отчет за изпълнението на бюджета за 2022 г., както и информация за изпълнението на план-график на обществените поръчки на Община Провадия през 2023 г. в точка втора. Общинският съветник Анатоли Атанасов обърна внимание на съветниците, че на фирма, избрана за доставчик на високопроходими автомобили е изплатена авансово цялата сума, заложена в капиталовата програма.

„Във функция „Отбрана и сигурност“ имаше заложени 26 000 лв. за доставка на автомобил. Тези средства са преходен остатък. В началото на 2023г. и по-точно, март месец на 2023г., при приемането на новия поименен списък средствата станаха 100 000 лв. за закупуването на два високопроходими автомобили. Процедурата е направена. Има избран изпълнител, но класираната на първо място фирма се отказва. Договорът се сключва с фирмата класирана на второ място и от планирани сто хиляди лева, договорът е сключен за деветдесет и девет хиляди и шестстотин лева. Или само четиристотин лева икономия.

Но това не е най-фрапиращото. Фирмата, избрана за изпълнител е „Лив Комерс“ София. Тази фирма е създадена през 2019г. А дейността й, малко е дълго, но ще я прочета и после ще коментирам. Предмет на дейност : Производство и търговия на дребно и едро с мебели за обзавеждане и битови електроуреди, осветителни и други стоки за бита, текстил, железария, битова електроника, компютърна техника и други, проектиране на вътрешно обзавеждане, дизайн и интериор, покупка, строеж и обзавеждане на движими имоти с цел продажба, строителни и ремонтни дейности, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, посредническа и комисионна дейност, транспортна дейност, превоз на пътници в страната и чужбина, комплексни туристически услуги, хотелиерство, ресторантьорство, производство на стоки с цел продажба, търговия с горива и
гориво-смазочни материали в страната и чужбина, спедиционни и превозни сделки, транспортна дейност със собствен или нает транспорт, Рент а Кар, а когато има разрешителният режим за снабдяване със съответния лиценз, складови сделки, търговия с алкохол с цел лиценз, консултантски услуги, импресарска дейност, производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция, растителна и животинска, сервизна дейност, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически лица, дърводобив и дървопреработване след надлежни разрешителни и други дейности.

Никъде в предмета на дейност на тази фирма не е записано, че може да препродава автомобили или да е някакъв официален вносител. Уставният капитал на това дружество е 10 български лева. Най-интересното следва оттук нататък. В договора, може би сте го чели всички, чл.5 мисля, че беше, ако не се лъжа, е заложено, че възложителят община Провадия плаща авансово сто процента от сумата. А тези автомобили ще бъдат доставени след сто и осемдесет дни. Това малко ми напомня на едни самолети, които платихме и още ги чакаме.
Никога досега не се е случвало това – сто процента авансово плащане. Каква е гаранцията, че тази фирма ще достави автомобилите? Фирма с уставен капитал 10 лв. шест месеца ще разполага с данъците на провадийци, ще оперира с техните средства.“ – пита съветникът.

Задаваме си логично въпроса: Какво следва, ако през този период фирмата фалира?

Този казус е само малка брънка от сътвореното от управлението на ГЕРБ през последните близо четири години. Изпълнението на бюджета показва некомпетентност на ръководството, липса на административен капацитет и липса на базови знания. Този бюджет води до загуба на значителни средства. Три милиона лева са нереализираните разходи от капиталовата програма. При наличието на 30 % инфлация покупателната способност на наличните средства вече е два милиона лева. Или, загубени безвъзвратно са един милион лева, средства, с които би могло да се реализират редица значими проекти в полза и услуга на населението на община Провадия.

Previous articleНА ЖП ГАРАТА В ПРОВАДИЯ МАШИНИСТ Е РАНЕН, СЛЕД КАТО ПО ВЛАКА СА ХВЪРЛЕНИ КАМЪНИ
Next articleПРОВАДИЙЦИ: ЗАТЪВАМЕ В МРЪСОТИЯ И БЕЗХАБЕРИЕ, В НЕЕФЕКТИВНА ОБЩИНСКА РАБОТА!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here